HONORARY CHAIR

Nikolay ROGALEV (Russia)

INTERNATIONAL PROGRAM COMMITTEE

Ildar BATYRSHIN (MX)

Mirlan CHYNYBAEV (KG)

Sasha GURKE (US)

Hans-Joachim KRETZSCHMAR (GE)

Martin GITZELTS (GE)

Nikolay ROGALEV (RU)

Mikhail LEPANOV (IEEE, RU)

Ruslan SMELYANSKIY (RU)

Alexander TARASOV (RU)

Hannes TOPFER (GE)

Vladimir ZAMOLODCHIKOV (RU)

GENERAL CHAIRS

Sergey BELOUSOV (MPEI, Russia)

Konstantin ORLOV (MPEI, Russia)

PUBLICATION CHAIR

Yulia PRUDNIKOVA (Russia)

REGISTRATION & LOCAL ORGANIZING COMMITTEE

A. Bobryakov

O. Burmistrova

A. Chernetsov

A.A. Eremeev

A.P. Eremeev

G.V. Fedotov

D. Golubev

A. Gorbunova

I.  Krepkov

B. Lipai

A. Nevskiy

V. Ochkov

P. Roslyakov

S. Shirinskiy

T. Shindina

A. Smyslina

T. Tarasova

A. Tikhonov

V. Toporkov

A. Trofimov

P. Varshavskiy

N. Vasil'eva

S. Vishnyakov